Jacqueline Blokker' s fondsenwervingspagina

by Jacqueline Blokker for Blijf Groep

Raised
 135

About my fundraiser

Dam tot Damloop 2014,

Door mijn vriendin, Ingeborg Schenkels, (teamleider Oranjehuis, lokatie Amsterdam) ben ik betrokken geraakt bij het Oranjehuis.
Dit is ene Blijf van mn lijfhuis nieuwe stijl, dat volgend jaar haar deuren zal openen. Nieuw is dat de lokatie niet langer geheim is en dat het hele gezin betrokken wordt bij de hulpverlening.
De vrouwen en kinderen die hier tijdelijk hulp en onderdak vinden hebben veel leed mee gemaakt en verdienen een nieuwe start in het Oranje huis.
Het geld dat we met deze actie bij elkaar rennen is bestemd voor de inrichting van een aantal woningen.
Ik word er blij van als je dit initiatief wilt ondersteunen! Je kunt dit doen door een donatie voor de Blijfgroep en/of door mijn inzamelingsactie bekend te maken bij anderen.
Donaties worden verwerkt door Alvarum.
Het is heel gemakkelijk en 100% veilig.
Hartelijk dank voor uw hulp!
Jacqueline Blokker

News (0)

Donations ()

Make the first
Blijf Groep
Geweld in huiselijke kring moet stoppen. Dit kan alleen als iedereen meedoet. Wij geloven dat iedereen eraan kan bijdragen dat geweld stopt. Richtinggevend daarbij is dat dit zoveel mogelijk gebeurt op de eigen plek, op eigen kracht en in eigen kring.

Charity

Blijf Groep

Group

Team BWA

Campaign

Damloop 2014