Kox Josien' s fondsenwervingspagina

by Kox Josien for Blijf Groep

Raised
 180
Target
 125

About my fundraiser

Dam tot Damloop 2014,

You're the best!
Iedereen heel erg bedankt!

News (0)

Donations ()

Make the first
Blijf Groep
Geweld in huiselijke kring moet stoppen. Dit kan alleen als iedereen meedoet. Wij geloven dat iedereen eraan kan bijdragen dat geweld stopt. Richtinggevend daarbij is dat dit zoveel mogelijk gebeurt op de eigen plek, op eigen kracht en in eigen kring.