Team page: Team BWA

Take action

About this team

Page author
Robert Weinberg
Campaign
Damloop 2014

About My Charity

Blijf Groep

Geweld in huiselijke kring moet stoppen. Dit kan alleen als iedereen meedoet. Wij geloven dat iedereen eraan kan bijdragen dat geweld stopt. Richtinggevend daarbij is dat dit zoveel mogelijk gebeurt op de eigen plek, op eigen kracht en in eigen kring.

Read more

Donations raised  2,619

Team BWA

Beschrijving van uw team

Read more